ศัลยกรรมผ่าตัดกราม
| คืออะไร

เรตติ้ง:
ราคาเฉลี่ย: 385000 บาท
รายละเอียดย่อ: ศัลยกรรมผ่าตัดกรามใบหน้าของเรา สามารถแบ่งส่วนออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนบนสุด ได้แก่ กะโหลกและหน้าผาก ส่วนกลาง คือส่วนกรามบนจมูกและเบ้าตารวมทั้งโหนกแก้ม ส่วนล่างสุด คือ ส่วนกระดูกกราม      ในกรณีที่ใบหน้าส่วนกลางและส่วนล่างมีความโหนกของกระดูกโหนกแก้ม และกราม ทำให้รูปทรงใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม การตัดแต่งกระดูกเ...อ่านต่อ

 เม.ย. 5, 2017

Share

ศัลยกรรมผ่าตัดกราม

ใบหน้าของเรา สามารถแบ่งส่วนออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนบนสุด ได้แก่ กะโหลกและหน้าผากส่วนกลาง คือส่วนกรามบนจมูกและเบ้าตารวมทั้งโหนกแก้ม ส่วนล่างสุด คือ ส่วนกระดูกกราม ในกรณีที่ใบหน้าส่วนกลางและส่วนล่างมีความโหนกของกระดูกโหนกแก้ม และกราม ทำให้รูปทรงใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม การตัดแต่งกระดูกเพื่อแก้ไขโครงสร้างของใบหน้า จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการมีรูปหน้าเรียวขึ้น


วิธีการผ่าตัดกราม

การผ่าตัดกรามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


การผ่าตัดจากภายนอกช่องปาก เป็นการผ่าตัดที่แพทย์จะเปิดแผลจากภายนอกบริเวณใกล้ ๆ กับมุมกรามแล้วค่อย ๆ เลาะผ่านกล้ามเนื้อและหลบเส้นประสาทสำคัญเส้นหนึ่งที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมุมปาก หลังจากนั้น จึงตัดแยกกล้ามเนื้อมุมกรามออกเข้าหากระดูกมุมกราม เมื่อสามารถเปิดกระดูกมุมกรามส่วนที่ต้องการจะตัดได้เรียบร้อยแล้วจึงใช้เลื่อยตัดกระดูกตามแนวที่ต้องการแล้วเอาชิ้น กระดูกที่เกินนั้นออกไป ตกแต่งมุมกระดูกให้เรียบร้อยแล้วจึงทำการเย็บแผลปิด

วิธีนี้แพทย์สามารถผ่าตัดได้ง่าย เนื่องจากไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษมากนัก และไม่ต้องผ่านช่องปากเข้าไปหากระดูก อาการบวมจึงมักจะน้อยกว่า แต่มีโอกาสกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมุมกรามได้ ทำให้เกิดการเอียงหรือเบี้ยวของมุมปากได้ชั่วคราวในระยะแรก และสิ่งสำคัญ คือ แผลผ่าตัดที่มุมกรามนั้นบางราย อาจจะสามารถเห็นและสังเกตได้ และบางรายก็เกิดอาการแผลปูดนูนตามมาในระยะหลังได้ ซึ่งจะต้องทำการรักษาต่อไป

การผ่าตัดจากภายในช่องปาก เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก และจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่พิเศษกว่าการตัดจากภายนอก แพทย์จะทำการเปิดแผลที่ในช่องปากตรงบริเวณหลังฟันกรามซี่สุดท้าย ในแนวดิ่ง แล้วค่อย ๆ เลาะแยกเนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวรวมทั้งกล้ามเนื้อที่คลุมมุมกรามออก หลังจากนั้นจึงเลาะเยื่อหุ้มกระดูกออกให้กว้างเพียงพอที่จะสอดใส่เครื่องมือเข้าไปที่มุมกราม เพื่อจะให้เห็นมุมกรามและกรามส่วนหลังได้ชัดเจน

หลังจากนั้นจึงใช้เลื่อยที่มีรูปร่างเป็นเลื่อยมุมฉากเข้าไปทำ การตัดตามแนวที่ต้องการ เลื่อยชนิดนี้จะมีความยาวเพียงพอที่จะทำให้การตัดในแนวตั้งฉากสามารถทำได้ หลังจากนั้นแพทย์ จึงนำชิ้นกระดูกที่ถูกตัดขาดออกมาพร้อมกับการตกแต่งกระดูกส่วนที่เหลือให้กลมมนตามปกติ แล้วจึงเย็บแผลปิดตามเดิม การผ่าตัดจากภายในปากจะมีการดึงรั้งกล้ามเนื้อและเยื่อบุปากมากกว่า จึงมีอาการบวมค่อนข้างมากกว่าการตัดจากภายนอกปาก แต่ไม่มีแผลเป็นให้เห็นจากภายนอก


การดูแลหลังการผ่าตัด

หลังการผ่าตัดจะมีอาการบวมและปวดบริเวณที่ผ่าตัด แต่จะเข้าที่ทั้งหมดในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ส่วนอาการบวมที่มุมกรามมักจะมีอยู่ประมาณ 1-2 เดือน จึงจะเห็นรูปร่างกระดูกกรามใหม่ การฝึกการอ้าปากนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะแนะนำโดยเฉพาะคนที่ใช้วิธีการผ่าตัดจากในช่องปาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการติดแข็งของพังผืดที่อยู่รอบกรามและใกล้ ๆ กับข้อของขากรรไกร ส่วนการอักเสบที่รุนแรงนั้นพบได้น้อย