Blue Light
| คืออะไร

เรตติ้ง:
ราคาเฉลี่ย: 0 บาท
รายละเอียดย่อ: Blue Light คืออะไร ? Blue Light หรือ แสงสีฟ้า เป็นลำแสงที่มีความยาวคลื่นที่ 420 นาโนเมตร ใช้ในการการรักษาและป้องกันการเกิดสิวอักเสบ ปัจจุบันเครื่อง Blue Light มี 2 ประเภท คือแบบฉายส่องบนผิว และแบบยิงแสงลงบนผิว ซึ่งเครื่องทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเทียมกันอ่านต่อ

 เม.ย. 5, 2017

Share

Blue Light คืออะไร?

Blue Light หรือ แสงสีฟ้า เป็นลำแสงที่มีความยาวคลื่นที่ 420 นาโนเมตร ใช้ในการการรักษาและป้องกันการเกิดสิวอักเสบ ปัจจุบันเครื่อง Blue Light มี 2 ประเภท คือแบบฉายส่องบนผิว และแบบยิงแสงลงบนผิว ซึ่งเครื่องทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพในการรักษาเท่าเทียมกัน


Blue Light ช่วยรักษาสิวได้อย่างไร?

สาเหตุของการเกิดสิวมีหลายสาเหตุด้วยกัน หนึ่งในสาเหตุของการเกิดสิวคือแบคทีเรีย แบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวมีชื่อว่า Propionibacterium acnes (P.acne) ลำแสงสีฟ้านั้นจะช่วยลดการเกิดสิวโดย แสงสีฟ้าจะกระตุ้น Porphyrin ทำให้ porphyrin กลายเป็นสารพิษ และสารผิดนี้จะไปทำลายเชื้อแบคทีเรีย P.acne อีกทีหนึ่ง เมื่อ P.acne ถูกทำลายไป การเกิดสิวจึงลดลง ควรทำทุกสองสัปดาห์ เพื่อให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ โดยเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสิว ควรทำการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง เวลาทำจะรู้สึกอุ่นๆ ตามจุดที่ยิงแสง


ผลข้างเคียงจากการฉายแสง Blue Light

โดยปกติแล้วการทำการรักษาด้วย Blue Light แสงที่ออกมาจะทำปฏิกิริยาเฉพาะกับแบคทีเรียเท่านั้น ซึ่งจะไม่ส่งผล ผลข้างเคียงใดๆ ในบางรายอาจพบว่า มีอาการบวมหรือแดงแต่สามารถหายได้เองภายใน 1 ชั่วโมง


ผลที่ได้จากการทำ Blue Light เป็นอย่างไร?

ปริมาณการเกิดสิวลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังทำการรักษาอย่างต่อเนื่องประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะเห็นให้ได้ชัดในกลุ่มสิวอักเสบ