Eprime
| รีวิว

เรตติ้ง:
ราคาเฉลี่ย: 0 บาท
รายละเอียดย่อ: ePrime คืออะไรePrime เป็นเทคโนโลยีในกลุ่มที่ใช้พลังงานคลื่น Radiofrequency (RF) ซี่งมีการใช้ Microneedle RF เป็นเข็มขนาดเล็กมากๆ จำนวน 5 คู่แต่ละคู่จะแบ่งเป็นสองขั้ว คือขั้วบวก กับขั้วลบ จิ้มลงไปในชั้นผิวที่ระดับความลึกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร แล้วปล่อยพลังงานความร้อนไปที่ปลายเข็มลงสู่ผิวชั้นลึกโดยตรง ทำให้ผิวหนังมีอุณหภูมิ...อ่านต่อ
---- เป็นคนแรกที่เขียนรีวิว ----