IPL
| รีวิว

เรตติ้ง:
ราคาเฉลี่ย: 6275 บาท
รายละเอียดย่อ: IPL เจ้าของฉายา เลเซอร์หน้าใส คุณรู้หรือไม่ IPL ไม่ใช่เลเซอร์แต่เป็นพลังงานคลื่นแสงที่มีความเข้มข้นสูงมีความยาวคลื่นตั้งแต่ 420-1200 นาโนเมตร ซึ่งสามารถลงลึกสู่ชั้นผิวได้หลายระดับเพื่อรักษาปัญหาที่แตกต่างกันอ่านต่อ

แชร์ประสบการณ์ ซื้อโปรโมชั่นทำหน้าผ่านเว็บไซต์ arcadia.in.th ครั้งแรก

ลองใช้Program acne scar clear หน้าขาวใสขึ้นจริงๆ