นพ.ชาติชาย พฤกษาพงษ์
5 stars from 0 reviews
Absolute Beauty Clinic
เบอร์ติดต่อ : 02-392-9211

นายแพทย์ชาติชาย พฤกษาพงษ์

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรศัลยกรรมตกแต่งผ่าตัดส่องกล้อง ปรเทศเกาหลีใต้
- ประกาศนียบัตรนวัตกรรมและความท้าทายในการทำศัลยกรรมพลาสติกประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรการดูแลบาดแผลแห่งเอเชีย ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ
- ศัลยกรรมเสริมหน้าอก
- ศัลยกรรมเสริมจมูก
- ศัลยกรรมดูดไขมัน
- ศัลยกรรมตกแต่งความงาม
- การปรับรูปหน้า

ตำแหน่งปัจจุบัน
- อาจารย์แพทย์แผนกศัลยกรรมตกแต่ง ฝ่ายศัลยศาสตร์
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
- ศัลยแพทย์ฝ่ายศัลยกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช
- ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ แอบโซลูท บิวตี้ คลินิก,
   เอพลัส คอสเมติด คลิิินิก และ บิวตี้ พลัส คลิินก

สมาชิกกิตติมศักดิ์

- สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
- สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศ
- สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)