นายแพทย์ ธนวัฒน์ ธนกิจประภาพันธุ์
5 stars from 0 reviews
พรรณวัฒน์ คลินิก
เบอร์ติดต่อ : 082-204-5311

ประวัติ แพทย์ธนวัฒน์ ธนกิจประภาพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ

-โบท็อก

-ฟิลเล่อร์

-ร้อยไหม

-ยกกระชับปรับรูปหน้า

-ผ่าตัดเสริมจมูก(Close and Open Rhinoplasty)


ตำแหน่งและหน้าที่การทำงาน

-ผู้บริหารและแพทย์ประจำพรรณวัฒน์คลินิก(ปี2557-ปัจจุบัน)

-สมาชิกสมทบ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ปี2553-ปัจจุบัน)

-แพทย์ออกตรวจ ทุกวันจันทร์ โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร ชลบุรี(ปี2559-ปัจจุบัน)

-สมาชิกหอการค้าชลบุรี(ปี2559-ปัจจุบัน)

-สมาชิก สมาคมวิสาหกิจชุมชน (TWN)(ปี2559-ปัจจุบัน)

-สมาชิกสมทบ สมาคมศัลยศาสตร์เสริมสวยแห่งประเทศไทย (TACs)(ปี2559-ปัจจุบัน)

-กรรมการกองประกวดนางงามและสาวประเภทสอง(ปี2558-ปัจจุบัน)

-วิทยากรและงานสอน(ปี2542-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน

-ผู้บริหารแพทย์ปริญาคลินิก (ปี2556-2557)

-แพทย์ประจำคลินิกความงาม(ปี2551-2556)

-แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง(ปี2550)


ประวัติการศึกษา

-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ปี2542-2548)

-กรรมการสโมสรนิสิตแพทย์ (ปี2543-2547)

-กรรมการจัดงานกีฬา13เข็มสัมพันธ์ และหัวหน้างานฝ่ายอำนวยความสะดวกและขนส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬา13เข็มสัมพันธ์  (ปี2547)

-เหรัญญิสโมสรนิสิตแพทย์ ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช (ปี2547)

-หัวหน้างานรับผิดชอบโครงการฌาปณกิจร่างอาจารย์ใหญ่ (ปี2544)


ประวัติการอบรม

1.Certificate of  Participation Hereby Declares Having Participated in the 2nd ABLS in AEC Symposium December 16,2017

2.Certificate of  Attendance Fundamental and Safety Rhinoplasty and The 31st TACS Anniversary Celebration &The 10th TACS Annual Meeting

3. Certificate of  Hac completed the potential Development Course in Holistic Health&Wellness Tourism Social Business Managent (20 hours)

4. Janury 22-23,2010 Bangkok Thailand  Certificate of  attendance to the Scientific Progarm

5. Janury 21,2010 Bangkok Thailand of  ATTENDANCE TO THE PRE-COURSES  BASIC COMPETENCE IN BOTULINUM TOXIN AND FILLER INJECTIONS  

6.ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมระยะสั้น วิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 33 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย