นายแพทย์อดิศร ศิริสรรหิรัญ (หมอบอย)
5 stars from 0 reviews
YB Clinic
เบอร์ติดต่อ : 087-087-8766

ชื่อ นพ.อดิศร ศิริสรรหิรัญ ชื่อเล่น บอย

เลข ว. 33723

เกิด 24 กันยายน 2524

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย สถานะ โสด

ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน) 82/469 ม.สาทรแกรนด์วิลล์ แขวง/เขต บางแค กทม.10160

โทรศัพท์ 083-300-1688

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2549

หลักสูตร เวชศาสตร์ความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2553

อบรมการฉีด filler ของ Restylane ปี 2553

อบรม Mesotherapy ปี 2554

อบรมการใช้ microcannular ในการฉีด filler ปี 2554

ประวัติการทำงาน

ปี 2549-2552 แพทย์ใช้ทุน จ.บุรีรัมย์

ปี 2552-2553 ทำงานที่นิติพลคลินิก

ปี 2553-2554 ทำงานที่ บิวทิสคลินิก

ปี 2555-2556 ทำงานที่เอเมดคลินิก

ความสามารถ

Botox filler mesotherapy mesofat laser (Nd-Yag) IPL subcision

เรียนรู้เร็ว ถ่ายทอดความรู้ได้