แพทย์หญิง กมลทิพย์ ครูแก้ว
5 stars from 0 reviews
Mediglow clinic
เบอร์ติดต่อ : 02-001-5010 , 095-823-933

พญ กมลทิพย์ นิติวรางกูร

ว.39605

อายุ 33 ปี


*แพทยศาตร์บัณทิต รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

*Diploma in dermatology and dermatosurgery (สถาบันโรคผิวหนัง)


อบรมเพิ่มเติม

       •Diploma  in American Academy of Aesthetic Medicine,USA

 •Short Course in Dermatosugery at institute of dermatology  

      •Certificate of attendance the fellowship training cutaneous and laser Surgery at institute of dermatology

 • Certificate of attendance in Liposuction Training ,Mae Fah Luang University


 • Certificate of attendance in training course for the use of Restylane

 

 • Certificate of training in the application of thermage  procedure as conducted by a representtive of solta medical,Inc.2016

 • Certificate of attendance in 7th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Bangkok, 2016


ประวัติการทำงาน

*แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลพระนารายณ์ ปี 2553-2554

*ศึกษาต่อหลักสูตร diploma in dermatology and dermatology สถาบันโรคผิวหนัง 2556


ประสบการณ์ ด้านAesthetic clinic

* แพทย์  :Lagrace clinic/immagini daisy diva/The Klinique 1 ปี

*ผู้บริหาร Mediglow Clinic 4 ปี