แพทย์หญิง ชลิดา พรมทอง
5 stars from 0 reviews
Mediglow clinic
เบอร์ติดต่อ : 02-001-5010 , 095-823-933

พญ. ชลิดา พรมทอง

อายุ 34 ปี

ว36750

*แพทยศาตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล

*Diploma in dermatology and dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง

อบรมเพิ่มเติม

      • Certificate of attendance the fellowship training cutaneous and laser Surgery at institute of dermatology 2014

 • Certificate of attendance in Unlocking the Code to Facial Revitalization Hand-on workshop, 2015 Allergan Medical Institute Trainer

 

 • Certificate of attendance in the 6th

American Academy in anti-aging and Aesthetic medicine in Bangkok,thailand 2015

 • Certificate of attendance in training course for the use of Restylane 2015

 • Certificate of attendance in Clinical workshops in Aesthetic medicine 2015

 • Certificate of training in the application of thermage  procedure as conducted by a representtive of solta medical,Inc.2016

 • Certificate of attendance in 7th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Bangkok, 2016


ประวัติการทำงาน

*แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2552-2555

*ศึกษาต่อหลักสูตร diploma in dermatology and dermatology สถาบันโรคผิวหนัง 2556

ประสบการณ์ ด้านAesthetic clinic

*แพทย์fulltime nitipon clinic1 ปี

*ผู้บริหารmediglow clinic 4 ปี