แพทย์หญิง ศรินทิพย์ สุนทรัช (หมอเจี๊ยบ)
5 stars from 0 reviews
The Clover Clinic
เบอร์ติดต่อ : 092 761 1931

พญ ศรินทิพย์ สุนทรัช

- ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2548

- Diploma in dermatology ( award recommendation) University of Wales, UK

- Fellowship in dermatology , Mt Sinai hospital ,University of miami US

- American board anti-aging US

- American board LASER surgery US

- Diploma in Aesthetic medicine american board aesthetic medicine


ปัจจุบัน

แพทย์ประจำ และผู้บริหาร The Clover Clinic