แพทย์หญิง อัญชลี อมรรุ่งมีธรรม
5 stars from 0 reviews
Anjali Clinic
เบอร์ติดต่อ : 097 057 7017

พญ.อัญชลี  อมรรุ่งมีธรรม  อายุ  36 ปีประวัติการศึกษา


ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รังสิตปี2549


วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี ปี2554ประวัติการอบรมเพิ่มเติม

 • Certificate of attendance in Advanced Thread Lifting, Laser & Filler Combination at Phramongkutklao Hospital, 2014

 • Certificate of attendance in Vobella Hand-on workshop, CHIC institute,Mae Fah Luang University Hopital, 2015

 • Certificate of attendance in Unlocking the Code to Facial Revitalization Hand-on workshop, 27th April 2016, Allergan Medical Institute Trainer

 • Certificate of attendance in Unlocking the Code to Facial Revitalization Hand-on workshop 17th October 2016, Allergan Medical Institute Trainer

 • Certificate of attendance in Unlocking the Code to Facial Revitalization Hand-on workshop 28th January 2016, Allergan Medical Institute Trainer

 • Certificate of attendance in Lobelia Hand-on workshop 7th September 2015,  Allergan Medical Institute Trainer

 • Certificate of Completion in recognition of the Satisfactory fulfillment of the training course Advance Nutrition for Wellness, Integrative Functional Nutrition and Wellness, 2015

 • Certificate of attendance in V-FET Cosmetic Surgery Course include V-FET Face Lifting, Rhinoplasty, Blepharoplasty, Mentoplasty, Bangkok,  2015 

 • Certificate of attendance in Chelation Therapy รุ่นที่ 12 ของสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย , 2014

 • ผ่านการอบรม เวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย เรื่อง Basic Knowledge for Aesthetic Practice, สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย, 2016

 • Certificate of Completion in TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop, TT Tightening Thread, Bangkok, 2015

 • Diploma Certificated of Updated Training Of Theraderm Clinic Treatments, Theraderm Dermal Academy, Korea, 2015

 • Certificate of attendance in 7th A4M Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine in Bangkok, 2015


ประวัติการทำงาน

 •  แพทย์เวชปฎิบัติ รพ. พุทธโสธร จ.ฉะชิงเทรา ปี 2549-2550

 • แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชวิถี ปี 2551-2553

 • หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2553-2555
ประสบกาณ์ Aesthetic Cosmetic

 • Part time Nabella Clinic ประมาณ 1 ปี

 • Part time The Station Clinic ประมาณ 1 ปี

 • แพทย์ผู้บริหาร Anjali Clinic 3 ปี